Annons

NBL ger vägledande beslut om länkar

Läkemedelsföretag bör inte betala för att en patientorganisation ska
länka till dem på deras hemsidor. Det skriver Nämnden för bedömning av
läkemedelsinformation i ett vägledande utlåtande.

6 apr 2009, kl 15:55
0

Annons

Det var efter att Informationsgranskningsmannen, IGM, uppmärksammat att Diabetesförbundet på sin hemsida har länkar till ett antal läkemedelsföretag. Diabetesförbundet bar ansett att detta är annonsering och tar betalt för dessa länkar. Samtidigt har förbundet länkar till andra organisationer, föreningar och myndigheter utan att ta betalt.

För att få klarhet i vad som gäller har IGM begärt att Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation, NBL, ska göra ett uttalande som kan vara vägledande i frågan. IGM menar att det råder tveksamhet vad som gäller på sidor som både innehåller länkar som föreningen menar kan vara tillnytta för patienten och rena annonser.

I ett yttrande från den 27 mars skriver NBL att det i Läkemedelsbranschens etiska regelverkframgår att Lif:s medlemsföretag inte får betala avgifter som är väsentligt högre än ordinarie medlemsavgifter och annonskostnader. Han menar att regelverket ska tolkas så att avgifter för annonsplatser ska sättas utifrån den prisbild som råder för andra betalande aktörer. Läkemedelsföretagen bör alltså inte kunna betala mer än andra annonsörer för att på så sätt kunna rikta stöd till dem.

NBL skriver också i sitt yttrande att Lif:s medlemsföretag inte bör betala medlemsavgifter till de företag som de samarbetar med om det inte handlar om ett ordinarie medlemskap. Ett företag bör inte heller betala för att en organisation eller förening ska tillhandahålla länkar till företaget på sin hemsida.

Enligt Läkemedelsbranschens etiska regelverk ska stöd från företagen till organisationer vara knutna till specificerade samarbetsprojekt eller aktiviteter.