Annons

Klartecken för Atacand mot hjärtsvikt i USA (UPPDATERAD 25/2)

Astrazenecas ARB-preparat candesartan (Atacand) har godkänts av amerikanska FDA på indikationen hjärtsvikt.

24 feb 2005, kl 10:22
0

Därmed blev läkemedlet det första ARB-läkemedlet som godkänts i USA med syfte att både reducera dödligheten och minska risken för sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt.

Godkännandet i USA baseras främst på resultaten från studien Charm Alternative där candesartan jämfördes med placebo vid hjärtsvikt hos patienter som var intoleranta mot ACE-hämmare men som i övrigt fick standardbehandling mot hjärtsvikt.

? Godkännandet i USA är dock inte inskränkt till patienter som är intoleranta mot ACE-hämmare. Detta är unikt för Atacand i ARB-klassen, säger Staffan Ternby, informationschef på Astrazeneca.

? FDA begärde dock diskussioner i sin rådgivande expertkommitté vad gäller Atacand som tilläggsbehandling till ACE-hämmarbehandling.

I Sverige har ARB-medlen losartan och candesartan sedan tidigare indikationen hjärtsvikt.

Charm-studierna har letts av professor Karl Swedberg vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.


Fotnot: ARB-läkemedel är en även i Sverige allt mer etablerad beteckning för den preparatgrupp som även benämns angiotensinreceptorblockerare eller A II-antagonister.