Annons

Interaktion mellan Novonorm och Lopid

Det amerikanska läkemedelsverket FDA varnar på sin hemsida för interaktion mellan preparaten repaglinid (Novonorm) och gemfibrozil (Lopid).

1 okt 2003, kl 14:20
0

Svenska Läkemedelsverket varnade redan i våras för risk för allvarlig hypoglykemi när de båda preparaten kombineras. Gemfibrozil har tidigare drabbats av interaktion med cerivastatin (Lipobay), vilket gjorde att Bayer drog in cerivastatin från samtliga marknader utom den japanska.

FDA har nu tillsammans med Novo Nordisk, som tillverkar repaglinid (Novonorm), förändrat interaktionsavsnittet i preparatets produktmonografi. Nu varnas det alltså för en möjlig interaktion med lipidsänkaren gemfibrozil. I Sverige är repaglinid godkänt för behandling av typ 2-diabetes, där hyperglykemin ej längre kan kontrolleras tillfredsställande med diet, viktreduktion och motion. Repaglinid kan också användas för kombinationsbehandling med metformin till patienter med typ 2-diabetes, när enbart metformin inte givit tillfredsställande metabol kontroll.

I en artikel publicerad i Diabetologia i mars 2003 varnas för denna interaktion, från en studie på tolv friska frivilliga. Man såg att nivåerna av repaglinid i blodet ökade drastiskt. Författarna menar att läkare ska vara medvetna om risken och att kombinationen helst ska undvikas. Om kombinationen är nödvändig ska repagliniddosen minskas och nivåer av blodglukos följas noga.

Enligt ett brev från Novo Nordisk är en liknande interaktion mellan repaglinid och andra lipidsänkande fibrater inte förväntad.