Inte till allmänheten

Anmäld: FleraAnmälare: LäkemedelsverketÄrende: Annons i dagstidningsbilagaÄrendenr: se tabellen

22 jan 2003, kl 12:56
0

Läkemedelsverket har anmält ett stort antal företag för deras annonsering i olika bilagor till dagstidningar riktade till allmänheten. De anmälda företagen är (med ärendenummer i tabellen intill) Biogen, Janssen Cilag (2 anmälningar), Merck Sharp & Dohme, Orion Pharma, Roche och Wyeth Lederle. Läkemedelsverket (LV) menar, i samtliga sju fall att annonserna innebär marknadsföring av receptbelagda läkemedel till allmänheten, vilket strider mot artikel 102 i Regler för Läkemedelsinformation. Dessutom menar LV att Biogens annons för Avonex även strider mot artikel 108 då den beskriver en angiven människa med förnamn, ålder och bild. Även Orion Pharmas annons för Comtess strider i samma avseende mot artikel 108. Janssen Cilags annonser strider enligt LV:s anmälan även mot artiklarna 103 och 104 då de är osakliga, med ovederhäftiga påståenden samt identifierar en patient med namn och bild.


I samtliga fall utom ett (Roche) gör NBL långa utläggningar i sina bedömningar. Biogens annons har en påtaglig fokusering på ett av Biogen tillhandahållet läkemedel mot sjukdomen MS. MSD:s annons innehåller varken produktnamn eller generiskt namn men fälls ändå på grund av vissa specifika egenskaper hos ny läkemedelsbehandling ? egenskaper som är karaktäristiska för MSD:s Fosamax. Roche fälls även de utan att någon produkt nämns vid namn.


NBL finner att samtliga annonser utom den från Wyeth Lederle bryter mot artikel 102 i regelverket. Dessutom bryter en del även mot en del andra artiklar enligt ovan. Samtliga företag, utom Wyeth Lederle, åläggs att betala en NBL-avgift om 60000 kronor.