Annons

Inhalerat insulin skadar inte andning

Inhalerat insulin påverkar inte lungfunktionen visar nya fas III-data från företaget Nektar Therapeutics. Blodglukosnivåerna sänktes också mer med det inhalerade insulinet än med glitazoner hos typ 2-diabetiker.

17 jun 2003, kl 14:00
0

Farhågor för att det inhalerade insulinet Exubera skulle skada andningsfunktionen har tidigare gjorts gällande. Men under en pågående diabeteskongress i New Orleans presenterades data som pekar på att produkten inte skadar lungfunktionen. Bakom fas III-studien står Nektar Therapeutics i samarbete med Pfizer och Aventis.

I studien fick 145 typ 2-diabetiker antingen inhalerat insulin eller rosiglitazon (Avandia) under en tremånadersperiod. Det var ingen skillnad mellan grupperna i lungfunktionstester. Enligt företaget var Exubera också bättre på att hålla blodglukosnivåerna i schack. HbA1C, som är en markör för blodglukosnivåerna, sänktes med 2,3 procent i gruppen som fick Exubera och med 1,4 procent i rosiglitazongruppen.