Annons

Ingen öppning
för mer receptfritt

Med de principer som gäller idag är det inte troligt att det receptfria sortimentet i Sverige kommer att utökas i någon avgörande grad. Det menar Jan Liliemark på Läkemedelsverket som på regeringens uppdrag studerat marknaden.

23 jan 2006, kl 19:29
0

Sverige har jämfört med många europeiska länder ett begränsat sortiment av receptfria läkemedel. Av den totala marknaden utgör de knappt tio procent av försäljningen. Det är bara Norge, Portugal och Österrike som har en lägre andel.

? Men anledningen är inte, vilket ibland framskymtat i debatten, att vi skulle ha en speciellt njugg inställning till receptfrihet. Skälet är att många läkemedel som är receptfria i andra EU-länder aldrig godkänts i Sverige, säger Jan Liliemark.

Principerna för receptfrihet är relativt likartade i Europa; patienten ska själv kunna ställa diagnos, bedöma effekt och det ska röra sig om korttidsanvändning.

? Det är egentligen bara Storbritannien som avviker och som har en uttalat liberal syn på OTC-försäljning och till exempel godkänt flera läkemedel för långtidsbehandling.