Annons

Ingen norsk modell för Apoteksföreningen

Sveriges apoteksförening vill göra förändringar av dagens utbytessystem för generika. Men de förespråkar inte en norsk modell.

11 jan 2013, kl 11:09
0

Annons

I förra veckan kom myndigheten Tillväxtanalys med en rapport om hur följsamma apoteken är till att expediera månadens vara och hur väl besparingarna har påverkat priser och kostnader per dygnsdos. Rapporten visar att snittpriset på utbytbara läkemedel har sjunkit medan priset på månadens vara, alltså den billigaste kopian har ökat något.

Enligt Sveriges apoteksförening visar rapporten att det finns brister i dagens generikasystem och att apoteken bör ges ökade möjligheter att pressa läkemedelspriserna. Men att införa en norsk prismodell är inte vad de vill, något de menar att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket menar.
-TLV hävdar att vi förespråkar den norska modellen men det är helt enkelt inte sant. I Norge har man ett helt annat system och vi vill inte byta modell utan göra förändringar i den befintliga, säger Henrik Ehrenberg, samhällsstrateg på Sveriges apoteksförening.

En brist med dagens system som Tillväxtanalys uppmärksammat är att om apoteken är alltför följsamma till utbytet och i för hög utsträckning expedierar månadens vara, riskerar vissa aktörer att försvinna då priset blir för lågt. Ett ensamt eller ett fåtal leverantörer kan då ta ut ett högre pris. En annan brist som Sveriges apoteksförening pekar ut är att när ett läkemedelsföretag vinner hela marknaden under en månad klarar de inte av att leverera till alla.
– Marknaden blir helt enkelt för stor. Vi förespråkar en modell där apoteksaktörerna förhandlar om priset under ett fastställt takpris efter det att konkurrensen etablerats.

Det norska hälso- och omsorgsdepartementet har i en färsk rapport jämfört priserna på läkemedel i Danmark, Sverige och Norge. Den visar att Norge har högst pris på läkemedel med generisk konkurrens som är utbytbara i alla tre länderna. I ett index där läkemedelskostnaderna i Norge ligger på 100 procent, hamnar Sverige på 60 och Danmark på 53,4 procent.

Norge har ett system för prissättning när priserna sänks med 30 procent när en substans får generisk konkurrens. Efter ytterligare ett halvår pressas priserna med ytterligare 55 eller 75 procent och efter 18 månader pressas priserna en sista gång med 65 till 85 procent av utgångspriset. Sänkningen beror på hur stor omsättning preparatet har.