Ingen ändring av vaccindosering

Rekommendationen om att ge vaccinet mot svininfluensa i två doser
ligger fast. Det långsiktiga skyddet med endast en dos är ännu oklart.

27 okt 2009, kl 12:05
0

Annons

Det europeiska läkemedelsverket EMEA:s läkemedelskommitté, CHMP, håller fast vid sin tidigare rekommendation att vaccinet mot svininfluensa ska ges i två doser. Detta trots att vissa data tyder på att en dos av vaccinet kan räcka för vuxna.

Anledningen till att CHMP inte vill ändra sin rekommendation är att det fortfarande är oklart hur länge skyddet varar från vaccinet givet i enbart en dos.

Däremot meddelar det svenska Läkemedelsverket att det är möjligt att avvakta med den andra dosen upp till sex månader efter den första.
Eftersom barn under 12 år och riskgrupper får ett sämre immunsvar av vaccinet ska de alltid vaccineras med två doser för att få ett fullgott skydd, enligt Läkemedelsverket.