"Inga planer på att dra in Celebra"

Pfizer har inga planer på att dra in celecoxib (Celebra) från marknaden. Företaget hänvisar till att tung dokumentation pekar i motsatt riktning som den så kallade APC-studien.

22 dec 2004, kl 14:28
0

– Vi har inga planer på att dra tillbaka Celebra. Jag har inte fått några sådana signaler, säger Eva Dahl, läkare och medicinsk chef på svenska Pfizer.

– Vi har en stor mängd data som inte tyder på någon förhöjd hjärtkärlrisk. Den här studien (APC-studien, reds anm) är den enda som pekar åt andra hållet. Utgångsläget är inte detsamma som vid indragningen av Vioxx, säger Eva Dahl.

I en aktuell annonskampanj hävdar Pfizer att Celebra inte medför någon ökad risk för hjärt-kärlhändelser jämfört med placebo eller NSAID. Annonseringen har kritiserats (se länk i högermarginal). Dessa annonser kommer nu inte längre att publiceras.
? Vi har haft intentionen att vara faktabaserade men det har av vissa uppfattats som vi har sträckt ut hakan. Detta är förstås olyckligt, säger Eva Dahl.

Pfizer skickade idag ett brev till stora läkargrupper och apotek med anledning av resultaten från den så kallade APC-studien av celecoxib (Celebra). Där skriver man bland annat att läkare som behandlar patienter med Celebra nu "bör överväga att diskutera lämpliga behandlingsalternativ med dessa patienter".

? Detta har vi formulerat i samarbete med huvudkontoret och myndigheter. Det är upp till varje enskild läkare att ta ställning i det enskilda fallet, utifrån de data som finns. Jag kan tänka mig att det i vissa fall kan bli aktuellt med ett byte av preparat, men i andra fall inte, säger Eva Dahl.

? I samarbete med myndigheter globalt analyserar vi möjliga förklaringar till skillnaderna i utfall mellan APC-studien och de övriga studierna. Det går tyvärr inte att säga hur lång tid detta arbete kan ta, säger Eva Dahl.