Ifrågasatt behandling för att stoppa mjölkproduktion

Tabletter och kapslar med bromokriptin ska granskas av den europeiska säkerhetskommittén, PRAC.

16 Sep 2013, kl 15:46
0

Nyttan och riskerna med tabletter och kapslar som innehåller bromokriptin och som används för att hämma eller avbryta mjölkproduktionen hos kvinnor som fött barn ska granskas av den europeiska säkerhetskommittén PRAC.

Det är den franska läkemedelsmyndigheten som begärt granskningen sedan myndigheten fått rapporter om sällsynta, men allvarliga biverkningar. Det handlar främst om hjärtkärl- neurologiska och psykiatriska biverkningar.Myndigheten menar att de inte är acceptabla med tanke på användningsområdet. När amningen upphör, upphör också mjölkproduktionen så småningom av sig självt.

Bromokriptin används även för att till exempel behandla Parkinsons sjukdom. De användningsområdena ingår inte i granskningen.