Hormonliknande ämne kan sänka kolesterolnivå

Genom att ge personer med förhöjda blodfetter ett ämne som
efterliknar ett sköldkörtelhormon kan  deras kolesterolnivåer sänkas.
Susbtansen, eprotirome, väcker hopp om ett blodfettssänkande läkemedel
för patienter som inte svarar bra på statiner.

11 mar 2010, kl 12:14
0

Annons

Forskare från bland annat Karolinska Institutet har sett att substansen eprotirome tillsammans med statiner sänker blodfetterna. I en fas II-studie med 189 patienter såg de att patienter som fick tilläggsbehandling med eprotirome sänkte sina nivåer av skadliga blodfetter med omkring 30 procent jämfört med patienter som fick tilläggsbehandling med placebo. Resultaten har publicerats i New England Journal of Medicine.

Bo Angelin professor vid Karolinska som har lett studien tror att detta kan vara en bra tilläggsbehandling för patienter som inte når sina målvärden för kolesterol med statiner.
– Det är omkring 25 procent av patienterna som behandlas med statiner svarar inte bra. Det handlar bland annat om de med ärftliga blodfettsjukdomar, säger han.

Eprotirome, som utvecklats av det svenska företaget Karo Bio, härmar den förmåga som sköldkörtelhormonet har att stimulera nedbrytningen av kolesterol. Genom att det verkar selektivt i levern har man inte sett de biverkningar som annars förknippas med en ökad nivå av köldkörtelhormoner.
– För länge sedan behandlade man höga blodfetter med just köldkörtelhormon men det gav allvarliga biverkningar som förstoring av hjärtmuskel, benskörhet och diarré.  Genom den selektiva bindningen har vi inte sett tecken på några sådana, säger Bo Angelin.

I den nya studien fick patienterna tillägg av 25, 50 eller 100 mg eprotirome till sin vanliga statinbehandling under tre månader. Dessa sänkte sina nivåer av LDL kolesterol med respektive 22, 28 och 32 procent. Enligt Bo Angelin har andra studier visat att även eprotirome sänker kolesterolnivåerna.  Behandling med eprotirome har också fått sänkta värden av triglycerider och lipoprotein (a). Enligt Bo Angelin vet man idag att det är skadligt med förhöjda värden av dessa men man har inget bra att sänka dem på. Nu hoppas forskarna att kunna gå vidare med större kliniska studier.
– Den här typen av organselektiva behandlingar är väldigt intressanta och något jag tror kommer alltmer, säger han.