Höga koncentrationer av läkemedel funna i spindlar

Höga koncentrationer av läkemedel funna i spindlar

Forskare kartlägger hur läkemedelsrester från avloppsvatten sprids till olika arter i näringskedjan.

7 nov 2018, kl 11:26
0

Annons

En grupp av forskare från Australien och Sverige visar nu att det inte bara är fiskar utan även djur runt vattendragen som får i sig stora mängder läkemedelsrester från avloppsvatten. I en studie som publicerats i tidskriften Nature Communications undersökte forskarna förekomsten av läkemedelssubstanser i spindlar som lever nära sex vattendrag i och runt Melbourne i Australien. Provtagningsplatserna var allt ifrån platser nedströms ett avloppsreningsverk, till nästan orörd natur i en nationalpark.

Forskarna från Monash university i Australien och Umeå universitet i Sverige genomförde den hittills mest omfattande provtagning som gjorts och letade efter 98 farmaceutiska föreningar. I vävnadsanalyser av spindlarna upptäcktes sammanlagt 66 olika läkemedel, bland andra antibiotika, antidepressiva medel, antihistaminer och smärtstillande och antiinflammatoriska NSAID-preparat. Också i den orörda naturen i nationalparken fanns läkemedelsrester hos spindlarna.

– Vi fokuserade på spindlar som lever nära vattendrag eftersom de bygger sina nät i och över strömmar och livnär sig på insekter. Insekter som först lever som larver i vattnet, men sedan kläcks till flygande vuxna, förklarar sötvattenekolog Erinn Richmond, Monash university, som lett studien i ett pressmeddelande.

Även spindlarnas föda, de vattenlevande insekterna, undersöktes och i dem fann forskarna 69 olika läkemedel.

I de vattendrag som forskarna studerade lever näbbdjur och öringar som livnär sig av vattenlevande insekter. Genom att jämföra koncentrationer av läkemedel som hittades i insekter med dessa rovdjurs kända födointag kunde forskarteamet uppskatta deras exponering av läkemedel.

– Det är anmärkningsvärt att rovdjur i bäckar som påverkats av avloppsvatten kan utsättas för nivåer av läkemedel motsvarande en halv mänsklig dagsdos bara genom födan, säger Tomas Brodin, professor i akvatisk ekologi i Umeå.

Han och två andra forskare i gruppen arbetar för närvarande med ett svenskt projekt inom samma fält som den australiensiska studien. Det handlar om forskarhjälpsprojektet Spindeljakten där elever i 30 skolor över hela Sverige hjälper forskarna att samla in spindlar och vattenprover. Projektet är organiserat av Nobelmuseet och ska ge en bild av hur mycket läkemedelsrester som finns i spindlar nära svenska vatten.