Annons

Hälften av svenskarna vill öka farmacevternas makt

Brittiska forskare visar i en rapport att hälften av den tillfrågade
allmänheten i sex europeiska länder, Sverige inkluderat, vill ge
farmacevter rätt att själva skriva ut receptbelagda läkemedel. Sverige
utmärker sig dock i undersökningen då en nästan lika stor andel av de
tillfrågade är starkt emot förslaget.

18 feb 2008, kl 10:23
0

Annons

Redan idag kan brittiska patienter i vissa fall välja att hoppa över läkarbesöket och få sitt recept utskrivet av en farmacevt istället. David Taylor, professor vid The School of Pharmacy, University of London, är en av forskarna bakom en undersökning av européers inställning till farmacevter och menar att denna utveckling är att vänta även i övriga Europa.
– Jag tror personligen att apoteken i Europa riskerar att bli överflödiga om de inte blir mer effektivt involverade i att erbjuda klinisk vård än vad de är idag, bland annat med tanke på de datasystem som utvecklas för att stödja automatisering av till exempel förvaring och tillhandahållning av läkemedel, säger han.

David Taylor har tillsammans med ett antal kollegor intervjuat drygt 1 000 svenskar och lika många invånare i Frankrike, Tyskland, Grekland, Polen och Storbritannien om deras syn på farmacevters och apotekens framtida roll. Därtill har ett antal farmacevter eller farmacevtiska beslutsfattare tillfrågats och rapporten baseras även på litteraturstudier i ämnet.

Förutom att hälften av svenskarna är för att låta farmacevter skriva ut recept medan den andra hälften är emot visar studien även att 63 procent av svenskarna tycker att apoteken ska utvecklas till ett alternativ till läkarmottagningarna på så sätt att de ska erbjuda rådgivning och behandling av vanliga sjukdomstillstånd. En majoritet av de tillfrågade svenska farmacevterna är också positiva till en utveckling av ett mer nära samarbete mellan farmacevter och läkare.
– Sveriges Farmacevtförbund är positivt till ett nära samarbete mellan apotek och vården, eftersom apoteksverksamheten är en del av hälso- och sjukvården. För att uppnå förbättrad läkemedelsanvändning är bästa sättet att arbeta i team med sjukvården. Hittills har detta utvecklats mest inom slutenvården, med stor framgång, säger Anna Sundgren, vice ordförande i Sveriges Farmacevtförbund.

Enligt David Taylor är dock farmacevterna tveksamma till en eventuell förskrivningsrätt.
– Vår slutsats är att svenska farmacevter tenderar att vara mycket konservativa på så sätt att de föredrar att invänta den fortsatta utvecklingen av det brittiska systemet innan de själva överväger att gå i en liknande riktning, säger han.

Anna Sundgren påpekar att Sveriges Farmacevtförbund inte har tagit ställning i frågan om förskrivningsrätt för farmacevter och att det inte heller är något som diskuteras inom förbundet för närvarande.
– Men det vi inom förbundet definitivt har som ståndpunkt är att drift och ägande av apotek ska vara separerat från förskrivningsrätt, för att trygga tillgången till oberoende läkemedelsinformation. Det är också av betydelse för en optimal läkemedelsanvändning, säger hon.