Utredare föreslår 160 nya kliniska forskare

Satsa på utbildning av kliniska forskare, bättre uppföljning av den forskning som görs och ökad samverkan mellan landsting, stat och näringsliv. Det behövs för att Sverige ska återta sin plats bland de starka forskarnationerna, enligt utredaren Olle Stendahl.

15 feb 2008, kl 16:49
0

Annons

Svensk klinisk forskning har under senare år tappat i kvalitet jämfört med länder som till exempel Finland, Danmark och Nederländerna.
? Istället för att tillhöra elitserien befinner vi oss idag i allsvenskan, sade professor Olle Stendahl, när han idag överlämnade sitt förslag till åtgärdsplan för den kliniska forskningen till högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg (fp).

En förklaring
till att Sverige backat är, enligt Olle Stendahl, att forskningen under lång tid fått stå tillbaka i en hårt ansträngd sjukvård.
? Och när landstingen diskuterar privatiseringar har ansvaret för forskningen ofta glömts bort.
Olle Stendahl föreslår bland annat 160 nya tjänster som ger tid för forskning ute på klinikerna och att det startas 10 forskarskolor som årligen ska utbilda 100 kliniska forskare.
? Det behövs också för att möta pensionsavgångarna, medelåldern bland forskande läkare är idag hög, bara nio procent är yngre än 40 år, sade Olle Stendahl.
? Men det behövs också en ny syn på forskningens värde. Idag är det mer lönsamt att lägga schema på klinikerna än att forska. Det bör naturligtvis vara tvärtom.

För att förverkliga
Olle Stendahls förslag krävs ett tillskott från staten på 470 miljoner kronor per år de kommande fem åren.
Men det är inte bara mer pengar som behövs anser utredaren. Det gäller också att prioritera rätt.
? Idag saknas garantier för att resurserna går till den bästa forskningen.
Därför föreslår utredaren att Vetenskapsrådet, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och Socialstyrelsen får statens uppdrag att följa upp och utvärdera den kliniska forskning som finansieras med allmänna medel.

Åtgärdsplanen för
den kliniska forskningen är ett delbetänkande i en större utredning som ska vara klar till våren 2009.
Åtgärderna som Olle Stendahl föreslår ska nu, hoppas han, bli en del i den forskningsproposition som regeringen ska lämna senare i vår.