Annons

Grisvävnad ges till svenska patienter inom ett år

Vid transplantation av celler från gris till apa har man gjort så goda erfarenheter att man nu vill pröva metoden på människa. Inom ett år räknar Carl-Gustav Groth vid Huddinge sjukhus med att söka tillstånd för kliniska prövningar på människor som har diabetes ? under förutsättning att en ny transplantationslag antas av den svenska riksdagen.Vid […]

5 jun 2002, kl 17:46
0

Annons


Vid transplantation av celler från gris till apa har man gjort så goda erfarenheter att man nu vill pröva metoden på människa. Inom ett år räknar Carl-Gustav Groth vid Huddinge sjukhus med att söka tillstånd för kliniska prövningar på människor som har diabetes ? under förutsättning att en ny transplantationslag antas av den svenska riksdagen.
Vid flera centra i världen har man gjort försök att med olika typer av transplantationsvävnad bota diabetes. Man söker idag efter en ?super-ö? som ska kunna överbrygga klyftan mellan djur och människa. De öar man letar efter är de insulinproducerande cell-öar som ryms inom bukspottkörteln. Om dessa öar ? som utplånas vid diabetes ? kan ersättas genom transplantation kan insulinproduktion återupptas.