Annons

Gentest kunde varit Acomplias räddning menar forskare

Två år efter att bantningsmedlet Acomplia dragits in från marknaden på
grund av allvarliga biverkningar presenteras data från avbrutna kliniska
studier. Forskare bakom studierna menar att gentester hade kunnat leda
till att hitta patienter som inte drabbas av de negativa effekterna.

13 aug 2010, kl 12:56
0

I november 2008 drogs marknadstillståndet för viktminskningspreparatet Acomplia (rimobanant) från Sanofi-Aventis in i EU. Anledningen var att preparatet förskrevs till redan deprimerade patienter trots misstankar om att personer som behandlades med läkemedlet kunde drabbas av svåra psykiska biverkningar som depression och ökad självmordsrisk. I samband med detta avbröts alla de kliniska studier som pågick med preparatet. Data från delar av dessa har nu analyserats som bekräftar bilden av ett preparat med allvarliga biverkningar.

I en av dem som nu publicerats i Lancet undersöktes om behandling med rimobanant skulle leda till minskad risk för hjärt-kärlsjukdom. Resultaten från den avbrutna studien som kallas Crescendo med omkring 18 500 deltagare, visade inte på någon mindre förekomst av hjärt-kärlsjukdom med rimobanant jämfört med placebo efter en genomsnittsbehandling i 13 månader. Däremot var förekomsten av negativa psykiska reaktioner högre i den behandlade gruppen 2,5 procent i jämfört med 1,3 procent i placebogruppen. Antalet självmord var fyra i behandlingsgruppen och en i placebogruppen, något som enligt Eric Topol, en av författarna till studien hade kunnat undvikas.

Han säger till Reuters att om man från början hade gjort genetiska tester på studiedeltagarna förmodligen hade kunnat förutspå vilka som var lämpade att behandlas med Acomplia och vilka som inte skulle gjort det på grund av risken för biverkningar.
– Det är förmodligen för sent för Acomlia nu men detta kan lära oss om hur vi kan undvika liknande problem med andra läkemedel i framtiden, säger Eric Topol till Reuters.

I en kommenterande artikel i Lancet skriver Matthijs Boekholdt och Ron Peters från Acedemical Medical Center i Amsterdam att det även med genetiska tester sannolikt inte hade blivit lyckat med Acomplia på marknaden. De menar att läkemedlet till exempel förskrevs till redan deprimerade patienter trots att rekommendationerna tydligt sade tvärtom. Fokus bör istället ligga på att ändra folks kost- och motionsvanor.

Studien finansierades av Sanofi-Aventis.