EMA samarbetar med industrisponsrade patientorganisationer

Flera av de patientorganisationer som samarbetar med den europeiska
läkemedelsmyndigheten EMA finansieras av industrin. Organisationerna
slarvar också med att redovisa var pengarna kommer ifrån och
hälsoinstitutet HAI kritiserar EMA för bristande transparens.

13 aug 2010, kl 13:53
0

Det är det europeiska institutet, Health Action International, HAI, som i en rapport över de patientorganisationer som samarbetar med EMA framför kritik mot hur dessa får sina pengar. Två tredjedelar av de patientorganisationer som det europeiska EMA samarbetar med finansieras delvis eller mestadels av läkemedelsindustrin, menar HAI. Dessutom slarvar flera av organisationerna med att redovisa kopplingarna.

EMA har som en del av sitt förändringsarbete sagt att man vill stärka patienternas röst, ett arbete som delvis sker genom ökat inflytande av olika patientorganisationer. Liksom andra experter och samarbetspartner kräver EMA att de öppet redovisar hur och varifrån de får sina pengar. Men enligt den granskning som HAI gjort är denna redovisning bristfällig.

HAI granskade inkomsterna hos 23 organisationer mellan 2006 och 2008. Under perioden fick 15 av dem mellan 0,2 och 99 procent av sina årliga inkomster från industrin eller från industrins samarbetspartner. Snittandelen industripengar steg under de tre åren från 47 till 57 procent vilket enligt rapporten är mer än inflationen under motsvarande tid.

Det som rapportförfattarna är mest kritiska mot är att pengarna inte redovisats i enlighet med de krav på transparens som EMA har sedan 2005. Bara hälften av organisationerna uppfyller EMA:s krav, bland annat har 20 av de 23 organisationerna ännu inte redovisat sina inkomster för 2006 online viket de borde.

HAI uppmanar EMA att skärpa kontrollen av de patientorganisationer de samarbetar med och också se till att de uppfyller kraven på transparens.