Medas epilepsiläkemedel gillas av FDA

Epilepsipreparatet Retigabine som utvecklats av det svenska
företaget Meda har fått ett positivt utlåtande av den av den amerikanska
läkemedelsmyndigheten FDA:s rådgivande kommitté.

13 aug 2010, kl 11:11
0

Läkemedlet Retigabine som kommer att marknadsföras under namnet Ezogabine i USA, fick i veckan ett positivt utlåtande av FDA:s rådgivande kommitté. Enligt ett pressmeddelande från företaget har röstade kommittén enhälligt för ett positivt utlåtande efter att ha granskat säkerhetsdata och kliniska studier för produkten. Läkemedlet, med den aktiva substansen retigabine, påverkar kaliumkanaler i det centrala nervsystemet och indikationen är tilläggsbehandling till vuxna patienter med partiella epileptiska anfall.

Meda:s partner för Retigabine, Valeant, har ett globalt samarbetsavtal med läkemedelsföretaget Glaxosmithkline för kommersialiseringen av Retigabine och avtalet ger Meda rätt till royalties från Valeants försäljning av produkten.

Meda har även ansökt om marknadsgodkännande hos den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.