Annons

Fortsatta turer kring Tamiflu

Efter de japanska rapporterna om risker med Tamiflu skärper nu EMEA uppmärksamheten kring biverkningarna.

26 mar 2007, kl 12:55
0

Som Läkemedelsvärlden rapporterat tidigare varnar de japanska läkemedelsmyndigheterna för den antivirala substansen oseltamivir (Tamiflu). Detta efter uppgifter om svåra psykiska biverkningar hos barn, bland annat rapporteras om ett antal självmord till följd av hallucinationer och förvirring.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA har gått igenom de japanska rapporterna och manar till skärpt uppmärksamhet på  biverkningar av oseltamivir. Myndigheten rekommenderar att produktinformationen ska uppdateras med information om att halluicnationer och delirium har förekommit i samband med Tamiflubehandling. Barn och ungdomar som behandlas med oseltamivir ska följas särskilt noggrant.


Roche som tillverkar Tamiflu hänvisar till nyligen publicerade studier som visar att det inte går att fastställa ett samband mellan psykiska biverkningar och oseltamivir.