Annons
Coronametod kan spåra även andra virus

Coronametod kan spåra även andra virus

På KTH mäter forskare halter i avloppsvattnet av virus som orsakar apkoppor, influensa och hepatit.

7 okt 2022, kl 09:42
0

Annons

Att mäta halten coronavirus i avloppsvattnet har visat sig vara en bra markör för att följa covid-19-pandemins svängningar. På detta sätt har samhället kunnat få veta när en ny sjukdomsvåg har varit på väg. Men det är inte bara sars-cov-2 som går att mäta på detta sätt. På Kungliga tekniska högskolan i Stockholm har forskare studerat coronaviruset sedan 2020. Nu har de utvidgat sin metod till att även kunna mäta halterna av andra virus i avloppsvattnet.

Mäter apkoppsvirus

Bland annat har forskarna analyserat prover från vattenreningsverk i Stockholm och Malmö sedan slutet av juni 2022 för att upptäcka apkoppsvirus. Dock har antalet fall av apkoppor i Sverige hittills varit lågt så resultatet har varit negativt i avloppsvattnet. Enligt Folkhälsomyndighetens statistik har det handlat om färre än fem fall per vecka.

Genom metoden går det även att upptäcka influensavirus.

– Vi står också redo att bevaka utvecklingen av säsongsinfluensor som Influensa A, och vi kan övervaka sjukdomar som Influensa B, Calicivirus (Norovirus och Sapovirus) och respiratoriskt syncytialvirus (även kallad RS-virus). Vi arbetar just nu med att utveckla en metod för att kunna upptäcka förekomsten av antibiotikaresistens via avloppsprover, säger Mariel Perez Zabaleta, universitetslektor på KTH, i ett pressmeddelande.

Virus i avloppsvattnet visar smittspridning

Ett annat virus som forskarna tittar efter är adenovirus F41 som har pekats ut som den primära orsaken till det nya utbrottet av hepatit hos barn.

– Att spåra hur detta hepatitvirus sprider sig i befolkningen, och specifikt hålla koll på Adenovirus F41 i områden med skolor, kan hjälpa myndigheter och sjukvård att agera om de ser hög smittspridning bland unga. En tydlig bild av pågående smittspridning skulle också kunna vara till hjälp för att utreda orsaken till hepatitutbrottet, säger Mariel Perez Zabaleta.