Förberedelser inför snabb vaccintillverkning

WHOs  generaldirektör Margaret Chan uppmanar industrin att börja
utveckla partier av influensavaccin mot influensa A (H1N1) viruset.
Detta för att vaccinet ska kunna testas och bli godkänt fortare.

20 maj 2009, kl 14:28
0

Annons

Det blev resultatet av ett möte på WHOs huvudkvarter där generaldirektören träffade ett trettiotal läkemedelsföretag och en expertpanel.

Samtidigt behöver den normala tillverkningen av säsongsbetingat influensavaccin fortgå. Experter kommer under de kommande veckorna kontrollera spridningen och allvaret av det nya influensautbrottet. Först sedan kan ett beslut om övergång till H1N1-vaccinproduktion komma till skott.

Om en pandemi bryter ut kommer fem miljarder doser vaccin tillverkas. Processen beräknas ta upp till tolv månader och WHO är oroliga för att utvecklingsländernas invånare inte ska få tillgång till antivirala läkemedel. Därför uppmanar WHO läkemedelstillverkare att donera minst tio procent av deras H1N1-vaccinproduktion eller erbjuda lägre priser till utvecklingsländerna. Med undantag från Glaxosmithklines erbjudande om en donation på 50 miljoner doser vaccin kom få konkreta erbjudanden om lösningar från de samlade företagen.