Folsyra minskar risken för autism

Enligt en ny studie tycks folsyra kraftigt minska risken för autism.

13 Feb 2013, kl 10:27
0

Att folsyra minskar risken för ryggmärgsbråck hos blivande barn är känt sedan länge. Nu presenterar norska forskare en studie som tyder på att B-vitaminet också minskar risken för autism.

I studien ingick 85 000 barn födda mellan 2002 och 2008. Under den tiden fick 270 barn diagnosen autismspektrumstörning som är ett samlingsnamn för flera autismtillstånd. För den mest allvarliga diagnosen, autism, såg forskarna till den här studien en riskminskning med 40 procent om den blivande mamman ätit folsyra minst fyra veckor före och åtta veckor efter hon blivit gravid jämfört med om hon inte intagit vitaminet.

I många länder, bland annat USA berikas mjöl med folsyra men inte i Sverige, en fråga som diskuterats under flera år.

Ett skäl till att mjölet inte berikas här är oron för en ökad cancerrisk. En nyligen publicerad studie i Lancet tyder dock inte på någon sådan ökad risk.