Annons
Flera välkända namn i förslag till ny styrelse
Sofia Kälvemark Sporrong. Foto: Läkemedelsvärlden.

Flera välkända namn i förslag till ny styrelse

Valberedningen har till slut lyckats få fram förslag till ny styrelse i Sveriges farmaceuter inför mötet nästa vecka.

6 apr 2021, kl 12:15
0

Annons

Sandra Jonsson valdes in som ordförande i Sveriges farmaceuter i september 2020.

Efter den senaste tidens turbulens inom Sveriges farmaceuter har valberedningen nu fått fram ett förslag på en ny förbundsstyrelse inför det extra fullmäktigemötet som ska hållas den 15 april. Många välkända profiler inom Läkemedelssverige finns med bland förslagen, enligt uppgifter till Läkemedelsvärlden.

Ska representera alla sektioner

”Att bygga en ny förbundsstyrelse och övriga poster med erfarna och kunniga representanter från alla sektioner, som tillsammans kan leda förbundet under kommande mandatperiod, har varit utmanande!” Så skriver Sveriges farmaceuters valberedning i ett brev som har gått ut till alla fullmäktigeledamöter. I brevet presenterar valberedningen sitt förslag till en ny förbundsstyrelse.

Det framgår att valberedningen har strävat efter en balans mellan de olika sektionerna, och också efter en representativitet när det gäller bland annat kön, ålder och spridning över Sverige.

Ett välkänt namn är Sofia Kälvemark Sporrong från offentligsektionen som föreslås till första vice ordförande. Hon är sedan september 2020 professor i samhällsfarmaci vid Uppsala universitet och har tidigare facklig erfarenhet. Bland annat har hon varit ordförande i Juseks sektion för handel- och tjänsteföretag samt medlem SACO-klubbens styrelse Apoteket AB. För Läkemedelsvärldens läsare är hon bland annat känd för sin forskning kring apotekens och apoteksfarmaceuternas roll för en god läkemedelsanvändning. År 2019 fick hon motta Apotekarsocietetens Rune Lönngren-pris för sin forskning.

Som andra vice ordförande föreslås Helene Rosvall från industrisektionen som sedan 2017 arbetar som regulatory project manager på Astrazeneca. Helene Rosvall har varit ledamot för industrisektionen vid Sveriges farmaceuter 2016, 2019 och 2020. Hon har också haft fackliga uppdrag inom Astrazeneca.

Ytterligare en välkänd profil i valberedningens förslag är Amadou Jallow från apotekssektionen. Han föreslås som personlig ersättare till andra vice ordförande. Amadou Jallow arbetar på konsultbasis som klinisk apotekare på Remeo-kliniken, ett nationellt kompetenscentrum för patienter med långvarig kritisk sjukdom. Han har tidigare varit apotekschef på apotekgruppen i Orminge och chefsfarmaceut inom Apoteket.

Tidigare planerat fullmäktige sköts upp

Styrelsen skulle egentligen ha valts vid det fullmäktigemöte som hölls i september 2020. Då inträffade det som kritikerna kallar en kupp. Valberedningen hade vid det mötet föreslagit omval av den då sittande ordföranden Ulf Janzon. Men under sittande fullmäktigemöte nominerade Karin Gummesson, ordförande för förbundets apotekssektion, i stället Sandra Jonsson, som sedan vann vid en sluten omröstning.

Ett extra fullmäktigemötet sattes ut och skulle från början ha hållits i januari, men sköts upp eftersom det inte gick att få fram en ny styrelse. Men nu kan alltså det mötet hållas nästa vecka.