Annons
Fler svenska projekt växlar forskningsfas
Foto: Istockphoto

Fler svenska projekt växlar forskningsfas

Sweden Bios rapport visar på en gynnsam utveckling där antalet svenska läkemedelsprojekt ökat det senaste året.

4 dec 2014, kl 09:01
0

Rapporten The Swedish Drug Development Pipeline 2014, som branschorganisationen nu presenterat, visar att det finns 91 svenska läkemedelsprojekt i klinisk fas. Detta är tio fler än 2013. Dessutom har 33 projekt bytt utvecklingsfas vilket också är en uppgång från sju förra året.

86 procent av bolagen är mikroföretag med färre än tio anställda vilket stämmer med den internationella trenden där läkemedelsutveckling oftare sker i mindre företag
-Andelen mikroföretag var hög redan förra året men i år är den ännu högre. Det förstärker bilden av att svenska företag som utvecklar läkemedel arbetar väldigt virtuellt. Själva forskningen görs ofta tillsammans med akademin och andra företag eller av högspecialiserade konsulter. Samtidigt måste man fundera över varför så få svenska företag växer sig större, säger Sara Gunnerås, analyschef på SwedenBio och författare till rapporten i ett pressmeddelande.

De flesta projekten befinner sig i fas II och företagen har i årets enkät svarat på vad som avgjort att man inte kommit vidare i utvecklingen.
– De flesta som svarat på den frågan anger brist på kapital eller att de inte hittat rätt partner att utveckla projektet vidare med, säger Sara Gunnerås.