Annons

Fler läkemedelsprojekt

Antalet forskningsprojekt inom den svenska life science-industrin som
syftar till att ta fram nya läkemedel har ökat. I år driver 49 bolag
142 läkemedelsprojekt. Det är 32 fler än 2007.

30 maj 2008, kl 11:46
0

Annons

Antalet life science-bolag som överhuvudtaget sysslar med läkemedelsutveckling ligger stabilt runt femtio. Men enligt den undersökning som branschorganisationen Swedenbio gjort tillsammans med Vinnova och Invest in Sweden ökar antalet läkemedelsprojekt som dessa bolag gör stadigt.

År 2006 bedrev företagen 89 läkemedelsprojekt som antingen befann sig i fas I, fas II eller fas III eller skulle nå fas i inom ett år. 2007 var det istället 110 projekt och i år är det alltså 142. Enligt rapporten har projekten också tagit sig vidare i utvecklingen. I år befinner sig 76 av projekten i klinisk fas, vilket är 11 fler än året innan.

Flest forskningsprojekt finns inom infektionsområdet.