Annons

Fler förgiftas av paracetamol

Antalet vårdtillfällen på sjukhus på grund av paracetamolförgiftning har tredubblats på tio år.

6 nov 2013, kl 09:53
2

Mark Personne, Giftinformationscentralen.

"Det laddas liksom upp lager av paracetamol i samhället."

Enligt statistik från Giftinformationscentralen har paracetamolförgiftningarna tredubblats sedan början av 2000-talet.
– Oberoende av vilken parameter du tittar på, som förväxling, antal samtal till oss eller vårdtillfällen ser vi en fördubbling eller tredubbling sedan 2000, säger Mark Personne, överläkare på Giftinformationscentralen.

I början av det här året vände sig Giftinformationscentralen med uppgifter till Läkemedelsverket om att förgiftningarna ökat. Den rapporten byggde främst på antalet samtal som ökat markant. Läkemedelsverket ställde sig då något avvaktande till uppgifterna om att fler förgiftas då fler samtal inte automatiskt innebär fler förgiftningar.

Nu har Giftinformationscentralen gått vidare och tagit fram statistik på antalet vårdtillfällen som beror på förgiftning av paracetamol. Antalet konstaterade sjukhusvårdade paracetamolförgiftningar visar sig ha ökat från 319 år 2000 till 992 förra året. Siffrorna bygger på de patientfall Giftinformationscentralen fått kännedom om. Hur mörkertalet ser ut vet man inte i dagsläget.
– Vi ser en relativt jämn ökning till och med de senaste två – tre åren då ökningen blivit brantare. Som vi ser det har det en tydlig koppling till tillgängligheten av preparatet i samhället.

Mark Personne menar att tillgängligheten med åren har blivit allt större, eftersom människor samlar på sig läkemedlen.
– Mer paracetamol i omlopp gör att fler tar tabletter, kanske i affekt. Ibland kanske man tagit fel på preparat. Det laddas liksom upp lager i samhället, säger Mark Personne.

Om antalet dödsfall på grund av paracetamol också har ökat finns det inte någon trovärdig statistik för, enligt Mark Personne.
– Dödsorsaksstatistiken går inte använda eftersom den inte sköts som den ska. Kommer det till exempel in en patient med leversvikt som ett resultat av förgiftning kan diagnosen om patienten dör, mycket väl bli leversvikt. Medan det inte står något om paracetamolförgiftning.

Mark Personne anser att det nu behövs åtgärder för att minska förgiftningarna.
– Det räcker inte med någon liten åtgärd, som att ändra på förpackningsstorleken med någon tablett hit eller dit. Det här är ett kraftfullare fenomen än så.

I en artikel i Läkartidningen hävdar Mark Personne tillsammans med kollegor på Giftinformationscentralen att antalet överdoseringar som impulshandling är relativt stort och att tillgängligheten till paracetamol då spelar en avgörande roll. De pekar också på förekomsten av kroniska överdoseringar på grund av att paracetamol säljs under flera handelsnamn.

Den 13 november kommer Mark Personne att föreläsa på Läkemedelskongressen om förgiftningar på grund av smärtstillande.
Artikeln uppdaterades den 7 november 2013.

2 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Då får man nog omedelbart förbjuda samtliga receptfria läkemedel. Acetylsalicylsyra är lika giftigt vid överdos, om en med andra förgiftningssymtom. Samma gäller ibuprofen, fenazon m.fl

  2. Lösningen är egentligen ganska enkel: lagstiftning om att alla beredningsformer av Paracetamol skall innehålla tillsats av N-acetylcysteine. Tillägget av antidot påverkar inte den smärtstillande eller febernedsättande effekten av Paracetamol, men skapar ett kraftfullt skydd mot eventuella skador från överdosering, avsiktliga eller av misstag.