Annons

Fler bör få blodfettssänkande efter infarkt

Det finns områden inom hjärtsjukvården där alla landsting och sjukhus i
landet visar goda resultat. Ett exempel är att de flesta får
blodproppshämmande medel efter en infarkt. Det framgår av
Socialstyrelsens öppna jämförelser och utvärdering av hjärtsjukvården.

31 mar 2009, kl 13:12
0

Annons

Socialstyrelsen presenterar idag sin första öppna jämförelse och utvärdering av processer och resultat i svensk hjärtsjukvård. Jämförelsen, som bygger på data från 2007 och tidigare, visar att inom vissa områden har alla landsting bra resultat. I princip får alla patienter som drabbats av infarkt blodproppshämmande medel efteråt, både vid utskrivning och 12-18 månader efteråt.

Men det råder stora skillnader mellan de olika landstingen vad gäller hjärtvård. Ett område där de flesta landsting kan bli bättre är behandling med blodfettssänkande medel. Socialstyrelsen anmärker på är att för få patienter behandlas med som blodfettssänkande  efter infarkt och de flesta av landstingen bör öka andelen patienter som får sådan behandling är Socialstyrelsens slutsats.

I jämförelsen framgår också att fler patienter med förmaksflimmer och risk för blodpropp och stroke bör behandlas med warfarin. Läkemedelsbehandling och diagnostik i samband med att hjärtpatienter skrivs ut från sjukhus är också ett område där landstingen måste bli bättre enligt rapporten. Likaså bör mer satsas på att fler patienter slutar att röka efter sin infarkt.
 
Syftet med utvärderingen var att få svar på om svensk hjärtsjukvård är kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och given i rätt tid.
? Dödligheten efter hjärtinfarkt har minskat betydligt under de senaste decennierna men vi ser stora skillnader mellan landstingen. Det tyder på att dödligheten inom vissa landsting kan minskas ytterligare, säger generaldirektör Lars-Erik Holm i en presskommentar.