Hem Taggar Nationellt

Tag: Nationellt

Opdivo klart som förstahandsval

PD1-hämmaren Opdivo rekommenderas som förstahandsvalet vid behandling av malignt melanom.
8 feb 2016, kl 13:34

Vaccinationsprogram för äldre önskas

Ett vaccinationsprogram för äldre skulle resultera i att ett färre antal gamla blev sjuka, enligt en ny rapport.
1
30 sep 2015, kl 08:05

Nationell plattform för läkemedel

Regeringen vill bygga en gemensam plattform med ett femtontal aktörer för att underlätta det nationella arbetet för läkemedelsfrågor.
23 jan 2015, kl 11:54

Fetmaläkemedel lanseras bara nationellt i Europa

Novo Nordisk kommer till en början bara att söka nationellt godkännande i Storbritannien för sitt nya överviktspreparat Saxenda.
6 nov 2014, kl 08:46

Fler bör få blodfettssänkande efter infarkt

Det finns områden inom hjärtsjukvården där alla landsting och sjukhus i landet visar goda resultat. Ett exempel är att de flesta får blodproppshämmande medel efter en infarkt. Det framgår av Socialstyrelsens öppna jämförelser och utvärdering...
31 mar 2009, kl 13:12