Annons

Finansiering snedvrider läkemedelsprövning

Läkare som utför klinisk prövning av läkemedel eller annan behandling är betydligt mer benägna att rekommendera behandlingen om läkemedelsföretaget självt har bekostat prövningen. Det visar en undersökning gjord på uppdrag av British Medical Journal.

20 aug 2002, kl 17:08
0

Annons

? Det är viktigt att andra läkare känner till och tar hänsyn till att denna typ av snedvridning faktiskt förekommer, även om det förmodligen inte är frågan om helt medvetna försök att förvränga resultat, menar Lise Kjaergard på Centre for Clinical Intervention Research på Rikshospitalet i Köpenhamn.

Tillsammans med kollegan Bodil Als-Nielsen analyserade hon 159 kliniska prövningar rapporterade i British Medical Journal, BMJ, mellan 1997 och 2001. De fann att de rapporterande läkarna rekommenderade den nya behandlingen dubbelt så ofta om prövningen var företagsfinansierad än om den bekostades av någon icke-vinstdrivande organisation.

Att de båda danska forskarna alls kunde utföra sin analys beror på att BMJ sedan 1997 kräver att alla författare av rapporter öppet ska deklarera alla motstridiga intressen de kan tänkas ha i de studier de skriver om. Sådana intressen behöver inte bara vara direkt ekonomiska utan kan även vara av personlig, akademisk eller politisk karaktär.

? Total objektivitet är omöjlig att uppnå. Men det är viktigt att så många intressen som möjligt deklareras så att hänsyn kan tas till dessa, säger Lise Kjaergard.

Säkra kort
Ändå kan man aldrig vara helt säker på att alla sådana intressen verkligen kommer i dagens ljus. Hon påpekar också att det inte varit möjligt att fastställa den exakta orsaken till varför läkarna är mer positiva till behandlingen om prövningen finansieras av ett företag. Det kan ju vara så, menar hon, att företagen i högre grad satsar på säkra kort, det vill säga bara finansierar klinisk prövning om man är relativt säker på att nå ett positivt resultat.

? Men tidigare har vi nog underskattat förhållandet mellan rapportörens intressen och slutsatser, säger Lise Kjaergard.