Apoteket förlorade mot Läkemedelsverket

Apotekschefer på Sveriges sjukhusapotek måste vara farmacevter. Men Apoteket överklagar länsrättens dom till kammarrätten.

20 aug 2002, kl 17:14
0

Enligt en dom i Uppsala länsrätt måste cheferna på de svenska sjukhusapoteken vara farmacevter. Beslutet föranleddes av en tvist mellan Apoteket och Läkemedelsverket när Apoteket ville tillsätta en icke-farmacevt som chef på sjukhusapoteket Björnen vid Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan (se LMV 6/02). Läkemedelsverket godkände inte tillsättningen och Apoteket valde att överklaga beslutet till länsrätten i Uppsala.

? Vi tycker fortfarande att det råder oklarheter i ärendet och har överklagat till Kammarrätten i Stockholm, som kommer att pröva ärendet, säger Dag Johannesson, jurist på Apoteket.

När ärendet tas upp till prövning är dock ännu inte klart.

Chefsfrågan i Trollhättan är fortfarande inte löst.

? Vi arbetar med olika lösningar men är inte klara på något sätt, säger Carina Mohlin, affärsområdeschef på Apoteket Vård.