Annons

FGL: Ett utspel av Apoteksföreningen

Sveriges apoteksförenings rapport om misstänkte prisuppgörelser mellan generikaföretag är ett utspel för att få igenom Norgemodellen, menar generikaföreningen FGL.

3 okt 2013, kl 12:56
0

Sveriges apoteksförening misstänker i en rapport otillåtna prissamarbeten mellan generikaföretag.  Det ska handla om ett femtiotal läkemedelsgrupper där två företag turas om att lägga lägst bud i upphandlingen om periodens vara. Generikabranschen menar att det är ett utspel av apoteksföreningen.
– Det här är en i raden av Sveriges apoteksförenings attacker på generikasystemet eftersom de vill att apoteken själva ska kunna förhandla med generikaföretagen som man gör i Norge. Den har pågått under många år, säger Kenneth Nyblom, vd för Föreningen för generiska läkemedel, FGL.

FGL menar att om apoteken själva får förhandla med generikaföretagen kommer det alltid att bli maxpris för kunderna, som det idag är i Norge. Dagens system ger däremot lägre priser för kunderna.
– Vi har redan maxpris idag, men det är ovanligt att man hamnar på det. Lägsta pris är ofta långt under maxpris på de stora volymerna, säger Kenneth Nyblom.

En av förklaringarna till att det inte alltid blir så stor prispress beror enligt Kenneth Nyblom på att det inte finns så många konkurrenter vid en liten marknad. Men det kan regleras naturligt om priserna blir för höga, då andra konkurrenter kan ge sig tillbaka in i marknaden.
– Det är en så obetydlig marknad det handlar om och därför låter det inte troligt att konkurrenterna skulle ha tagit risken att prata om priset. En fördel med dagens system är att det är transparent och företagen ser varandras priser. När man konkurrerar lär man sig hur motparten gör och agerar därefter.

FGL tycker att dagens modell skulle kunna justeras genom att införa förslagen som ges i läkemedels- och apoteksutredningen med att förlänga tiden för periodens vara och längre tid till förberedelser. 
– Men grundbulten är att vi ska konkurrera med öppna utpriser, säger Kenneth Nyblom.