Annons

Farmacevtutbildningar ska utvärderas

Högskoleverket har tillsatt en utvärdering under ledning av Björn Lindeke, professor emeritus vid Uppsala universitet och tidigare vd för Apotekarsocieteten. Bedömargruppen ska bland annat gå igenom ett stort antal godkända examensarbeten (som avidentifierats), ta del av utbildningarnas egna självvärderingar och hämta in enkätsvar från tidigare studenter. Tanken är att utvärderingen ska vara mer inriktad på […]

4 okt 2011, kl 16:07
0

Annons

Högskoleverket har tillsatt en utvärdering under ledning av Björn Lindeke, professor emeritus vid Uppsala universitet och tidigare vd för Apotekarsocieteten. Bedömargruppen ska bland annat gå igenom ett stort antal godkända examensarbeten (som avidentifierats), ta del av utbildningarnas egna självvärderingar och hämta in enkätsvar från tidigare studenter. Tanken är att utvärderingen ska vara mer inriktad på resultat än processer, jämfört med tidigare utvärderingar.
Björn Lindeke, som har varit engagerad i flera tidigare utvärderingar, tycker att det ska bli intressant men är lite skeptisk till utvärderingsmodellen.
– Att utvärdera resultat baserat på ett antal »blindade« examensarbeten ser jag som en utmaning. I en yrkesexamen kan examensarbeten komma att täcka målen ganska dåligt. En stark betoning på detta underlag kan ge ett snävt perspektiv på måluppfyllelse, men nu kör vi så får se hur det går, säger han.
 Programmen kommer att få ett slutbetyg på en tregradig skala, där det lägsta betyget kan innebära att man förlorar examenstillståndet medan det högsta betyget kan leda till ökad resurstilldelning. Granskningen ska vara klar i maj 2012.