Annons

Fall beror inte på läkemedel

Fallolyckor hos äldre kvinnor beror snarare på sjukdom än på de läkemedel de använder.

17 okt 2003, kl 15:03
0

Annons

I motsats till vad man tidigare trott är orsaken till fallolyckor hos äldre kvinnor inte främst läkemedel utan den sjukdom de lider av. Det visar en engelsk studie på 4 050 kvinnor i åldern 60 till 79 år.
Forskarna fann att en tredjedel av kvinnorna som hade ramlat hade minst en kronisk sjukdomsdiagnos och att varje ytterligare diagnos gav närmare 40 procents tilläggsrisk.
Risken att ramla var högre om kvinnan hade en cirkulationssjukdom, kronisk lungsjukdom, depression eller artrit. Fördelat på respektive diagnos var det 17 procent för artrit, nio för depression, åtta för KOL och sex procent gällde olika cirkulationssjukdomar.
Två typer av läkemedel, lugnande medel och antidepressiva, kunde kopplas till ökad fallrisk.
BMJ 2003;327:712-717