Annons

Få sökande trots farmacevtbrist

Bristen på farmacevter i blev tydlig i somras då flera apotek tvingades stänga på grund av personalbrist. Anledningen till bristen är att andelen apotek ökat kraftigt sedan omregleringen 2009. Men det är också för få som vill utbilda sig till apotekare eller receptarie, menar Sveriges farmacevtförbund, SFF.– Den primära bristen beror på obalansen mellan utbildade […]

8 sep 2011, kl 12:26
0

Bristen på farmacevter i blev tydlig i somras då flera apotek tvingades stänga på grund av personalbrist. Anledningen till bristen är att andelen apotek ökat kraftigt sedan omregleringen 2009. Men det är också för få som vill utbilda sig till apotekare eller receptarie, menar Sveriges farmacevtförbund, SFF.
– Den primära bristen beror på obalansen mellan utbildade och efterfrågan på farmacevter sedan apoteksomregleringen. Det har tillkommit ungefär 250 nya apotek som kräver utbildade farmacevter och samtidigt har färre examinerats från utbildningarna än beräknat, säger Thony Björk, ordförande för SFF.
Till hösten ses dock en liten ökning på antalet antagna till farmacevtutbildningarna på landets universitet och högskolor. Totalt har 551 personer antagits, att jämföra med 444 personer höstterminen 2010, enligt ny statistik från Högskoleverket, HSV. Antalet platser är dock något färre, men lärosätena har tagit in fler än det finns platser eftersom man räknar med att några kommer att hoppa av utbildningen.

Söktrycket är dock lågt jämfört med de flesta övriga vårdutbildningar – endast 1,6 förstahandssökande till apotekarprogrammet och 0,8 förstahandssökande till receptarieprogrammet för vårterminen 2011.
– Det finns flera skäl till det låga söktrycket, men jag tror att det främst handlar om att marknadsföring och information om arbetsmöjligheter inte varit tillräcklig, säger Thony Björk.

För att komma åt problemet arbetar SFF tillsammans med Sveriges apotekarförening för att marknadsföra utbildningarna samt berätta om de olika yrkesmöjligheterna. SFF är även kritiska till att HSV tidigare sagt att det inte behövs fler utbildningsplatser för farmacevtutbildningarna.
– Vi har påtalat risken för en bristsituation och nu uppvaktar vi HSV för att de ska ändra informationen, säger Thony Björk.
Ytterligare ett problem är att många hoppar av apotekarutbildningen innan examen, enligt en rapport från Högskoleverket från 2009.
– Det kan delvis bero på att många inte vet vad de ger sig in på när de påbörjar utbildningen, på grund av bristfällig information.