Annons
Få nyheter i Apoteksproppen

Få nyheter i Apoteksproppen

Regeringen har idag offentliggjort propositionen om omregleringen av
apoteksmarknaden. Inga större förändringar syns jämfört med
lagrådsremissen, och många detaljfrågor förblir obesvarade. Men
regeringen tydliggör att de statliga entreprenörsapoteken inte bör
ligga under Apoteket AB. 

20 feb 2009, kl 13:27
0

Annons

Den omstridda prismodellen står kvar som i lagrådsremissen, och regeringen uttrycker återigen att TLV ska ta fram en prismodell som gör det lönsamt för apoteksägare. Samtidigt ska de behålla en prispress på läkemedel.

Frågan om hur apoteken ska bli ersatta för farmacevtiska tjänster beskrivs i propositionen som ?angelägen?. Men regeringen anser inte att det går att svara på den frågan enskilt, utan att det måste utredas tillsammans med hela ersättningsmodellen. De ändrar inte heller de omdebatterade kompetenskraven på den läkemedelsansvariga, kravet är fortfarande farmacevt, och inte apotekare.

Flera andra frågor som många väntar besked om förblir obesvarade. Om Giftinformationscentralen skriver regeringen att dess fortsatta drift är viktig och att den inte ska ligga kvar under Apoteket AB. Men vem som ska bli ny huvudman för verksamheten kan de inte ge besked om, utan räknar med att återkomma om det ?inom kort?.

När det gäller studenters praktikplatser på apotek får Apoteket AB fortsatt ansvar för det under det första året. Sen ska de tillsammans med nya aktörer ta fram en plan för hur praktikplatserna ska fördelas.

En annan omstridd fråga har varit Apoteket AB:s forskningsverksamhet, men inte heller här ger regeringen några tydliga besked om framtiden. Apoteket AB får i uppgift att under ett övergångsår fortsätta med verksamheten, och under den tiden ska behovet av forskningen och dess eventuella placering utredas vidare.

Riksdagen får nu ta del av propositionen som ska beredas i utskotten. Därefter blir det debatt och omröstning i kammaren. Efter det kan Apoteket Omstruktureringsbolag sätta igång med försäljningen av upp till hälften av statens apotek. När det gäller de 200 apotek som ska säljas till enskilda entreprenörer tydliggör regeringen att de inte bör ha någon ägarmässig koppling till Apoteket AB, och att de snarast möjligt ska bli helt fristående.