Annons

Eurona Medical ? individualiserar läkemedelsvalet

Uppsala-företaget Eurona Medical håller på att flytta på gränserna för det möjliga när det gäller individualisering av läkemedelsval. De håller nämligen på att skapa förutsättningarna för att framtidens läkemedelsval kommer att baseras på den enskilde individens genuppsättning.

19 jul 2002, kl 00:37
0

Att det finns skillnader i hur olika människor svarar på en och samma läkemedelsbehandling har varit känt sedan länge, men först nu finns tekniken för att kunna använda den kunskapen i praktiken. Något som Uppsala-företaget Eurona Medical AB har baserat sin affärsidé på.
? Det finns genetiska variationer mellan människor som gör att vi har olika förutsättningar att svara på läkemedelsbehandling, säger Per Lindström, VD och grundare av Eurona Medical. Detta har betydelse både när man väljer läkemedel i klinisk praxis och när man utvecklar läkemedel i klinisk forskning.


Generna styr
hypertonibehandling

Och det är precis inom dessa två områden som Eurona Medical utvecklar sina produkter och tjänster som, på sikt, har potential att förändra hela vårt sätt att se på läkemedel och hur man bedömer vilka patienter som ska ha vilka läkemedel.
Det område som ligger närmast en realisering i klinisk praxis är tester för att välja rätt läkemedel till rätt patient. Genom att använda sig av den nya genetiska kunskapen och utveckla ett enkelt gentypnings-test som kan genomföras på vilket sjukhuslab som helst håller Eurona Medical på att göra det möjligt att selektera aktuella hypertonipatienter för behandling antingen med ACE-hämmare eller angiotensin-II-receptor-blockerare. Man ska till och med kunna se vilka patienter som bör ha det lämpliga medlet i kombination med diuretika.
Vilken hypertonibehandling patienten är mest lämpad för beror nämligen på patientens renin-angiotensin-system. Där finns en stor variation som styrs av den genuppsättning som patienten har.
Och det som låter som science fiction idag kan vara verklighet bara inom ett par år.
? Vi startar nu två kliniska studier för att kontrollera att testet och urvalskriterierna fungerar, säger Per Lindström. Den ena av dessa studier kommer att bli färdig under året, men vi räknar inte med att tekniken kommer att nå klinisk praxis förrän om 2?3 år. Detta främst beroende på att det tar tid innan en sådan här sak får acceptans inom sjukvården.
Leder till mer specifika
läkemedel
Och hypertoniområdet är bara början, menar Per Lindström. Det är nämligen fullt möjligt att göra ett liknande test för i princip varje läkemedelsgrupp eller behandlingsprincip. För oavsett om det är renin-angiotensin-systemets aktivitet eller mängden serotoninreceptorer eller något annat som är avgörande för läkemedlets effekt så finns det oftast en genetisk variation som gör att vissa människor kommer att var mer mottagliga än andra. Och i många fall kommer denna variation att ha betydelse för läkemedelsvalet. I viss utsträckning redan idag, inom de terapiområden där det finns två eller fler läkemedel med olika verkningsmekanism att välja på, men än mer i framtiden.
Eurona Medicals andra ben kommer nämligen att bli att hjälpa läkemedelsföretagen att optimera sina kliniska studier genom att kartlägga de genetiska skillnaderna hos försökspersonerna som deltar i studierna och hur dessa påverkar behandlingsresultatet. På det viset får man omedelbart en bättre kontroll på resultaten och behöver inte använda lika många försökspersoner i studierna eftersom ?bruset? blir mindre. Men en ytterligare effekt av detta blir att man sannolikt kommer att kunna ta fram bättre, och mer specifika läkemedel i och med att man upptäcker substanser som bara en grupp av patienter  svarar på. Dessa substanser försvinner kanske i ?bruset? idag.
? Idag när man ska välja bland ett antal kandidatsubstanser så utgår man ifrån att de flesta patienter svarar likadant på behandlingen och så tar man den substans som verkar bäst baserat på snittresultatet, säger Per Lindström. Men det är ju inte säkert att man ska välja en substans som genomsnittligt är bäst ? man kanske ska välja två substanser som båda är bättre för respektive patientgrupp.