Annons

Enklare behandling vid bröstcancer

Läkemedelsföretaget Roche har tagit fram en ny beredning av sitt cancerläkemedel Herceptin. Istället för intravenösa infusioner kan patienterna få läkemedlet i form av subkutan injektion.

27 mar 2012, kl 12:33
0

Annons

Roche antikropp Herceptin (trastuzumab) är idag standarbehandling tillsammans med cytostatika vid en speciell form av aggressiv bröstcancer, HER2-positiv. Idag ges trastuzumab direkt i blodet med dropp. Men nu har företaget lämnat in en ansökan till den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA om att få subkutant Herceptin godkänt.

Resultaten från studier
som företaget gjort med subkutan behandling, som presenterats vid en konferens i Wien nyligen, visade sig vara lika effektiv som dagens intravenösa.
Med en spruta istället för dropp förenklas behandlingen betydligt.