En välkommen reträtt under galgen

På läkemedelsområdet är behovet av saklig granskning stort. Det har om inte annat understrukits av den senaste tidens turer kring transparens av kliniska prövningsresultat. Tack vare det undersökande arbete som åklagarmyndigheter, patientgrupperingar och media genomfört har ett massivt opinionstryck byggts upp mot en praxis som är svår att försvara. Resultatet ser vi nu ? läkemedelsindustrin […]

24 sep 2004, kl 17:30
0

Annons

På läkemedelsområdet är behovet av saklig granskning stort. Det har om inte annat understrukits av den senaste tidens turer kring transparens av kliniska prövningsresultat. Tack vare det undersökande arbete som åklagarmyndigheter, patientgrupperingar och media genomfört har ett massivt opinionstryck byggts upp mot en praxis som är svår att försvara. Resultatet ser vi nu ? läkemedelsindustrin tvingas under galgen, både nationellt och globalt, ompröva sin position. Livsviktig patientrelaterad information får naturligtvis inte mörkas som i fallet med Seroxat (se artikel på nyhetsplats). Patientens intressen måste alltid gå före aktiemarknadens!

I denna omvärld har Läkemedelsvärlden, den enda oberoende tidningen med renodlad läkemedelsinriktning i Sverige, en viktig roll att spela. Som månadsutgiven facktidning har vi kompetensen och tiden att granska baserat på saklighet och allsidighet ? inte reptilmässigt och utan nyanser. Alla artiklar har förstås inte en granskande inriktning, men med jämna mellanrum kommer vi att, i samma anda som vi gjort de senaste åren, nagelfara sektorns aktörer och intressenter. Under den särskilda vinjetten Granskning fortsätter vi att som enda tidning punktmarkera de branschsanerande organen IGM och NBL, men samtidigt bereder vi där nu mer plats till andra granskande artiklar ? du hittar ett par exempel i detta nummer.

Emellanåt har åsikten att Läkemedelsvärlden lever sitt eget liv förts fram; att Apotekarsocietetens verksamhet och åsikter inte speglas tillräckligt. Vår uppfattning är att Läkemedelsvärlden, för att kunna inta en viktig och trovärdig position i samhället, måste ha en fristående roll, åtnjuta full redaktionell integritet och bevaka läkemedelsområdet i hela dess bredd. Apotekarsocietetens medlemstidning är en annan ? Elixir. Med detta sagt; att synliggöra organisationen när så är motiverat finns det ingen konflikt i. Föreningens nye vd Andreas Furängen kommer framöver i två ledartexter om året att bidra med ett organisationsperspektiv, vi bevakar som vanligt Läkemedelskongressen och senare i höst presenterar vi den nya styrelsen i våra spalter. Vi välkomnar också tips från kretsar, sektioner och enskilda medlemmar på verksamhet som är värd att synliggöra i Läkemedelsvärlden.

Stort tack till alla som skickade in läsarenkäten i nummer 7-8. Det var nästan helt och hållet uppmuntrande läsning. Resultatet bekräftar vår teori att vi är på rätt kurs och att tidningen i nuläget inte är i behov av några radikala förändringar. Jag är sedan förra hösten ansvarig för innehållet i tidningen, medan Fredrik Hed ansvarar för form, personalfrågor och tidningens långsiktiga utveckling. Jag byter dock från och med nu tjänstebeteckning till redaktionschef, vilket motsvarar arbetsuppgifterna bättre än den tidigare titeln. Kontakta gärna någon av oss om du har tips eller synpunkter på tidningen!