Annons

?En av de bättre fusionerna på senare tid?

Fusionen mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto får genomgående bra betyg av svenska branschanalytiker. Koncernens kvarvarande svenska delar har uppnått ett gott rykte internt, men deras avstånd till makten har blivit längre.

8 jun 2001, kl 16:02
0

Pharmacias företagsledning tecknade inte oväntat en ljus bild av det ?nya? företagets första verksamhetsår vid bolagsstämman i slutet av april. Enligt företagets vd och ordförande Fred Hassan har fusionen mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto gjort Pharmacia till ?en stark global aktör med en gedigen grund för långsiktig tillväxt?.

De marknadsanalytiker som Läkemedelsvärlden varit i kontakt med ger honom rätt; den senaste fusionen har varit jämförelsevis lyckosam.

? De före detta företagens produkter kompletterar varandra på ett bra sätt. Företaget är också starkt på managementsidan, inte minst är Fred Hassan mycket respekterad. Det ska bli intressant att se om de synergieffekter man talar om verkligen håller i sig, säger Jonas Lindgren, läkemedelsanalytiker på Handelsbanken.

Pharmacia har en fördelaktig patentsituation vilket ger utrymme för långsiktighet; man behöver inte som exempelvis Astrazeneca ägna kraft åt förestående patentutgångar för nyckelprodukter.

Beroende av Celebra
På minuskontot finns främst före detta Monsantos lantbruksverksamhet som brottas med dåligt rykte och ett jämförelsevis svagt resultat. Intäkterna härifrån ökade med blygsamma en procent under första kvartalet 2001, att jämföra med ett resultat på plus 27 procent för den samlade läkemedelsverksamheten.

? Här har företagsledningen inte aviserat någon klar strategi för vad som ska vara kvar respektive säljas.

Vissa nordiska investerare ser det också som negativt att Pharmacia idag styrs helt från USA.

? Pharmacia har rationaliserat bort eller frikopplat mycket av det som varit svenskt, trots att en stor del av de nuvarande nyckelprodukterna de facto är resultat av svensk forskning. Astrazeneca upplevs dock fortfarande som ett europeiskt företag med starkt svenskt inflytande, säger Jonas Lindgren.

Koncernens beroende av en enskild produkt har ökat i takt med framgångarna för Cox 2-hämmaren Celebra/Celebrex. Preparatet säljer tre till fyra gånger mer än företagets näst största produkt och aktiekursens utveckling har på senare tid korrelerat väl med försäljningsutvecklingen för Celebra.

Nya Cox 2-hämmare
Pharmacia har deklarerat att man har för avsikt att behålla det svenskutvecklade glaukommedlet Xalatan, medan sömntabletten Ambien/Stilnoct som haft en gynnsam försäljningsutveckling på senare tid måste överlämnas till Sanofi-Synthelabo inom ett år. På cancerområdet har man bland annat angiogeneshämmaren SU-5416 i pipeline, ett preparat som tagits fram i samarbete med amerikanska National Cancer Institute. Man utreder även Celebras potential på indikationen coloncancer.

Nyligen lanserade Pharmacia Detrol LA, en endosvariant av inkontinensmedlet Detrusitol. Stort hopp knyts också till andra generationens Cox 2-hämmare, parecoxib och valdecoxib, som snart väntas godkännas i USA.

Längre till makten
Hur har då den senaste fusionen påverkat företagets svenska verksamheter?

? I stora drag har den senaste fusionen inte påverkat oss. De strategiska riktlinjerna slogs fast efter den första fusionen och sedan har man följt den inslagna vägen, säger en chef på mellannivå vid Pharmacia i Stockholm som vill vara anonym.

? Vi har en stor grad av självständighet och de svenska enheterna har uppnått ett gott anseende inom företaget. Förtroendet för Fred Hassan och företagsledningen är generellt sett stort.

? En nackdel är att vi har mindre inflytande än förr vad gäller generella övergripande strategier eftersom inga ledande befattningar finns kvar i Sverige. Avståndet till makten har blivit längre. Dessutom är det förstås beklagligt att vi i princip inte har någon FoU-verksamhet kvar i landet.

Sedan miljardplanerna på ett forskningscentrum i Hornsberg i Stockholm gick i stöpet häromåret är Pharmacias främsta aktuella satsning i Sverige sterilproduktionsanläggningen för framställning av Genotropin med mera i Uppsala. Företaget satsar i storleksordningen 900 miljoner kronor på enheten som beräknas vara i drift inom två år.