En annons är inget debattinlägg

Anmäld: Pfizer ABAnmälare: Dr Anders HernborgÄrende: AriceptÄrendenr: W856Utgång: FälldAvgift: 150 000 kronor

26 feb 2007, kl 17:13
0

Anders Hernborg anmäler Pfizer för en annons om behandling av Alzheimers sjukdom med kolinesterashämmare. Texten publicerades i en annonsbilaga till Dagens Nyheter 20 november 2006.
Anders Hernborg anser att annonsen är en ovanligt fräck, medvetet osann information om effekterna av kolinesterashämmare, och även om produktnamnet inte nämns utgör materialet förtäckt marknadsföring av Aricept. Att texten är snarlik en insändare undertecknad av Alzheimerföreningens ordförande, ibland även Sven Wollter, är ingen tillfällighet.
I texten refererar Pfizer till att SBU slagit fast att kolinesterashämmare höjer patientens livskvalitet och fördröjer tiden till sjukhemsboende. Anders Hernborg menar att detta är felaktigt och hänvisar till SBUs demensrapport från 2006. Han anser även att benämningen bromsmedicin är osaklig då inga studier hittills visat att behandlingen påverkar sjukdomsförloppet.

Pfizer själva menar att annonsen är ett opinionsbildande debattinlägg. Texten är inget kommersiellt meddelande och skyddas därmed av yttrande- och tryckfrihetslagen, anser de. På synpunkterna om livskvalitet svarar Pfizer att det för den här patientgruppen är svårt att skatta självupplevd livskvalitet. Istället hänvisar de till studier där förbättringar i ADL och kognitiva funktioner sägs korrelera till förbättrad livskvalitet. Dessutom bör anhörigas och vårdares livskvalitet vägas in.
Pfizer medger att referensen till SBU fått otydlig utformning.

IGM fastslår att annonsen tveklöst är inriktad på att förorda behandling med kolinesterashämmare. Texten skulle möjligen kunna vara ett debattinlägg från exempelvis en patientförening eller liknande, men blir i en annons från Pfizer efterfrågeskapande. Dessutom finns ingen grund för det kategoriska uttalandet att behandling med kolinesterashämmare höjer livskvalitet och fördröjer tid till sjukhemsboende, vare sig i nämnda studier eller i SPCn för Aricept.
På anmärkningen om bromsmedicin frias företaget med hänvisning till NBLs uppfattning i ett likartat ärende.
Annonsen strider mot artikel 102, 104 och 111,5. Överträdelsen är grov och avgiften blir 150 000 kronor.