Annons

Ema jobbar med öppenheten

Den europeiska läkemedelsmyndigheten ska med hjälp av rådgivare besluta hur kliniska prövningar ska bli offentliga.

27 nov 2012, kl 12:02
0

Annons

Det är inte en fråga om, utan hur, kliniska prövningar ska publiceras, slog Ema:s verkställande direktör Guido Rasi fast vid ett möte nyligen. Beslutet att Ema ska publicera de kliniska prövningarna när proceduren för godkännandet är klar har fattats tidigare. Kraven på sådan publicering är gamla men har aktualiserats nu senast av tidskriften BMJ:s och Cochrane institutets krav på Roche att publicera det fullständiga materialet för Tamiflu.

På det nyligen hållna mötet i London deltog representanter från olika aktörer inom läkemedelsbranschen.

På mötet diskuterades många praktiska frågor och olika intressenters överväganden. Ema ska nu tillsammans med olika intressenter analysera olika aspekter på offentliggörandet av de kliniska prövningarna. Flera rådgivande grupper ska bildas och i början av 2014 räknar Ema med att de första publiceringarna av kliniska data kommer att publiceras.