Annons

?Egenvården blir större i framtiden?

I takt med krympande budgetar och ökat vårdbehov blir egenvården viktigare. Sjukvården måste ge patienten hjälp och möjlighet att fatta kloka beslut om sin egen hälsa.

19 sep 2003, kl 16:35
0

Allt eftersom trycket på sjukvården ökar, och människor i större utsträckning vill påverka sin hälsa, kommer egenvården att få ett allt större utrymme. Det tror Johan Calltorp, Hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen.
? I dag är det i mångt och mycket en generationsfråga. Yngre vill vara mer delaktiga medan äldre fortfarande hyser en stor respekt för överheten. Men det håller på att ändras.
Han ser stora möjligheter med egenvård som en integrerad del i sjukvården, mycket vidare än att köpa receptfria läkemedel på apoteket. Men något större aktivt arbete pågår inte inom Västra Götalandsregionen för att få över patienter på att använda sig av mer egenvård. Men i och med att budgetar krymper kommer patienterna mer eller mindre tvingas till att behandla sig själva i större utsträckning, menar Johan Calltorp.
? Det behövs en modell där patienten ses som en medarbetare. Därför måste vi bidra med information så att patienten kan fatta beslut om den egna hälsan. Patientens medverkan måste bli central.

Måste få bort köerna
Han ser stora möjligheter för patienter att återta en del av ansvaret. Sjukvårdens uppgift ska vara att hjälpa patienten och ge dem möjlighet att fatta aktiva beslut för att klara sig bättre på egen hand.
Det är framför allt i primärvården Johan Calltorp ser egenvårdens möjligheter, som inte enbart handlar om läkemedel. Det innefattar hela omhändertagandet.
? För att underlätta egenvårdens möjligheter måste vi få bort köerna och ge snabba besked. Där ser jag gärna mer aktiva farmacevter i det första patientmötet.
Fredrik Hed