Diovan godkänt för hjärtsvikt i USA

Baserat på resultaten i Val-Heft-studien godkände FDA på onsdagen valsartan (Diovan) för behandling av hjärtsvikt i USA.

15 aug 2002, kl 17:44
0

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA godkände på onsdagen angiotensin-II-receptorblockeraren valsartan (Diovan) för behandling av hjärtsvikt. Indikationstexten innehåller reservationen ?för patienter intoleranta mot ACE-hämmare?. Till grund för godkännandet ligger Val-Heft-studien (Valsartan Heart Failure Trial) med 5 010 patienter i 16 länder.

I Val-Heft-studien förbättrade valsartan morbiditet och bromsade upp patienternas försämring jämfört med patienterna i placebogruppen. Däremot sågs ingen skillnad mellan grupperna avseende mortalitet. Den kombinerade effektparametern mortalitet och morbiditet påverkades i positiv riktning för valsartan.

Samtliga patienter hade dessutom vanlig hjärtsviktsbehandling, såsom ACE-hämmare (95 procent), betablockerare (35 procent), diuretika och digitalis.