Annons

Diabetiker får inte lyftas fram i annons för Kinzalmono

Anmäld: BayerAnmälare: IGMÄrende: Annons KinzalmonoÄrendenr: W524/03Utgång: Fälld

16 jun 2003, kl 13:32
0

IGM menar att Kinzalmono (KZ) marknadsförs som behandling av diabetiker typ 2 med hypertoni. Men KZ är en AII-antagonist endast godkänd på indikationen essentiell hypertoni. Vissa andra AII-antagonister är godkända på andra indikationer, bland annat irbesartan har indikation ?Behandling av njursjukdom hos patienter med hypertoni och typ 2 diabetes mellitus, som del i en antihypertensiv läkemedelsregim.? KZ har inte denna indikation, något som däremot antyds i annonsen. IGM menar att annonsen måste uppfattas som att KZ besitter egenskaper som ej omfattas av andra AII-antagonister och att KZ därför har fått detta som särskild indikation. Budskapet neutraliseras inte av att den godkända indikationen återges med knappt läsbar text nere i höger hörn. Utformningen strider mot artikel 2 i regelverket.
Annonsen framhåller också att Bayer introducerar ?det senaste inom AII-antagonister?, nämligen KZ. Läsaren får intrycket att ännu en ny AII-antagonist har tagits fram, när telmisartan funnits på marknaden sedan 1998. Därmed menar IGM att KZ knappast är något framsteg för hypertonibehandlingen och annonsen strider mot artikel 4 då den är vilseledande och överdriven.
IGM anser också att annonsen strider mot artikel 11 och 12 genom felaktiga jämförelser i en referens har jämförts telmisartan 80 mg med valsartan 80 mg med vissa positiva utfall för telmisartan. Eftersom rekommenderad normaldos för telmisartan bara är 40 mg är det en icke rättvisande jämförelse.
Slutligen brister annonsen även i läsbarhet. Faktarutan i nedre högra hörnet är enligt IGM så liten att den inte är lätt läsbar, vilket strider mot artikel 19.
Bayer bestrider i huvudsak IGM:s anmärkningar. Företaget menar att diabetes ingenstans i annonsen anges som indikation. Man bara fokuserar på en patientgrupp med essentiell hypertoni som dessutom är i behov av bättre blodtryckskontroll.
Angående nyhetsvärdet menar B att telmisartan är den senaste godkända AII-antagonisten på marknaden, eller om man så vill, det senaste framsteget. B bestrider även denna anmärkning.
Den icke rättvisande jämförelsen kommer B att lyfta bort snarast möjligt.
Den enligt IGM oläsliga faktarutan är enligt B fullt läsbar, även på svartvit fotostatkopia.
IGM står fast vid sin bedömning att KZ inte kan framhållas som ett värdefullt hypertonimedel till diabetiker typ 2 med hypertoni. Det kräver att KZ har dokumentation som stödjer påståendet vilket inte finns.
På samma sätt står IGM fast vid att intrycket av annonsen är att B vill påskina att ännu en AII-antagonist har lagts till de tidigare godkända, vilket är fel. Därför blir uppgiften både vilseledande och överdriven.
Slutligen är inte faktarutans text lätt läsbar då punktstorleken är mindre än i Fass.
IGM fäller Bayers annons för Kinzalmono då den bryter mot artiklarna 2, 4, 5, 11, 12 och 19 i regelverket och ålägger B att betala en IGM-avgift om 60000 kr.