Annons

Dåligt med jämställdhet inom forskningen

Kvinnliga forskare får knappt 13 procent av de så kallade
excellensmedlen som delas ut till kvalificerade forskare inom medicin
och naturvetenskap, detta trots att trots att de utgör närmare 20
procent. De framkommer i en rapport från Delegationen för jämställdhet i
högskolan.

14 dec 2010, kl 11:56
0

En rapport från Delegationen för jämställdhet i högskolan visar att de senaste 10 årens forskningspolitik där medel ges till så kallade excellensprogram för extra duktiga forskare inte varit så jämlik. I en debattartikel i Dagens Nyheter idag skriver tre representanter för delegationen att satsningen slagit fel.

Det var forskningspropositionen från 2001 som resulterade i att 10 miljarder kronor satsas på excellensprogrammen fram till 2014. Men Delegationens delrapport som presenteras idag tisdag, visar att satsningen missgynnat kvinnliga forskare som bara fått 12,7 procent av pengarna. Detta trots att de utgör 20-30 procent av forskarna inom medicin och naturvetenskap.

Delegationen har hittills presenterat två delrapporter och utöver dessa ska den leverera ett slutbetänkande den 1 januari 2011.