Annons

Dålig spridning av fas I-studier

Resultat av tidiga kliniska prövningar publiceras i lägre utsträckning
än andra studier. Det visar en genomgång som franska och amerikanska
forskare har gjort.

23 feb 2009, kl 17:09
0

Annons

Att resultat från kliniska prövningar som inte motsvarar förväntningarna publiceras i lägre utsträckning än de positiva är ett känt fenomen. Men alla resultat, oavsett utfall, från tidiga fas I-studier tycks spridas sämre än andra. I alla fall om man får tro en genomgång av över 400 franska kliniska prövningar.

Forskarna studerade samtliga kliniska prövningar som fått godkänt i Frankrike under 1994 vilket totalt var 140 fas I-studier och 304 fas II-IV. Resultatet visade att bara 17 procent av de påbörjade fas I-prövningarna publicerades eller på något annat sätt spreds via presentationer på konferenser eller trycksaker. För fas II-IV-studierna var samma siffra 43 procent. Skillnaden fanns även när forskarna enbart tittade på studier där resultaten konfirmerade en önskvärd tes. Då var antalet spridda fas I-studier 25 procent och 63 procent för fas II-IV.

Studien, som publicerats i PLoS Medicine, visar enligt forskarna att resultat från tidiga kliniska studier sprids i för dålig omfattning. Även om studiematerialet var förhållandevis litet och enbart kommer från ett enda land menar de att mycket tyder på liknande tendenser på många håll. De menar att en bättre granskning även av resultat från tidiga resultat borde finnas och att de i större utsträckning ska komma fram förskrivare och allmänheten.