Annons

Flera brister i lagförslaget menar fackförbund

Sveriges Farmacevtförbund är positiva till att regeringen nu lagt ett
lagförslag om att avskaffa apoteksmonopolet men saknar flera viktiga
bitar. De är starkt kritiska till att andra än apotekare kan vara
läkemedelsansvariga.

23 feb 2009, kl 12:19
0

Annons

Sveriges Farmacevtförbund som har en positiv inställning till avskaffandet av apoteksmonopolet är nöjda över att ett lagförslag nu är lagt. Men förbundet saknar en modell för apoteken ska få ersättning för det kvalitetsarbete farmacevterna utför.

Att regeringen valt att inte kräver apotekarkompetens på den som är läkemedelsansvarig på apoteken efter den 1 juli är en stor brist som äventyrar kvalitén på svenska apotek, Sveriges Farmacevtförbund.

Fackförbundet Farmaciförbundet är sedan tidigare starkt kritiskt till hela apoteksreformen och skriver i en presskommentar att de fortfarande saknar viktiga konsekvensutredningar av den omreglerade marknaden. Deras ståndpunkt vad gäller professionen är däremot är att det är bra att både receptarier och apotekare kan bli läkemedelsansvariga.