Annons

COX-hämmare motverkar skydd av HRT

Amerikanska forskare har visat att COX-hämmare kan försvaga den skyddande effekten av hormonersättningsterapi.

12 jun 2007, kl 10:17
0

Annons

I en databasstudie på kvinnliga hjärtpatienter kunde forskare vid Pennsylvania School of Medicine, USA, se att vanliga COX-hämmare som NSAID kan underminera det skydd mot hjärtsjukdom som östrogenterapi ger.
Forskarna fann i sin analys att användning av hormonersättningsterapi, HRT, kunde kopplas till en signifikant lägre risk för hjärtinfarkt jämfört med de patienter som inte fick HRT. Men hos kvinnor som samtidigt använde NSAID var den skyddande effekten borta.
Hämning av COX-2 med NSAID förhindrar produktion av prostacyklin medan östrogen verkar genom att öka produktionen av prostacyklin och därför motverkar de varandra är forskarnas förklaring.