Undvik att medicinsk användning av cannabis blir en politisk fråga

  7 Dec 2017, kl 10:12
  5

  Karin Meyer
  Vd Apotekarsocieteten

  Om bloggen

  Här skriver våra gästbloggare regelbundet om ämnen som de funderat på och har tankar om. De åsikter som framförs är skribenternas egna.

  Användningen av medicinsk cannabis har diskuterats med jämna mellanrum i Sverige. Under 2017 har diskussionen bitvis varit intensiv där man kan se uppenbara risker för att det blir en politisk fråga i stället för en fråga baserad på fakta, kunskap och vetenskap.

  I vårt grannland Danmark har debatten fått något som kan liknas vid en slagsida åt det politiska hållet. Hur kunde det bli så och vad kan vi i Sverige göra för att inte hamna i samma situation?

  Bakgrunden till den danska situationen är att det från och med den 1 januari 2018 blir möjligt för läkare att förskriva medicinsk cannabis till vissa patientgrupper med smärta, när andra behandlingar provats utan effekt. Förskrivning ska kunna ske inom relativt breda patientgrupper och av samtliga läkare, det vill säga även av läkare som inte är specialiserade inom smärtområdet.

  Beslutet och tillståndet beskrivs som ett försöksprojekt där en utvärdering ska genomföras efter fyra år. Resultatet ska sedan utgöra underlag för framtida beslut om hur medicinsk cannabis ska hanteras i framtiden och om en eventuell utvidgning av tillståndet.

  Under hösten kom även inspel i frågan från ett något oväntat håll, nämligen från den före detta danska socialministern Manu Sareens. Han anser att man bör gå ännu längre och snabbare fram och helt enkelt legalisera all användning av medicinsk cannabis redan nu.

  Manu Sareens menar att hans egen användning av cannabis-olja under den tid han var socialminister gjorde att han ”klarade av ministertiden”, eftersom produkterna enligt egen utsago hjälpte honom att hantera stressen i arbetet som minister.

  Den tidigare socialministern stämmer nu den danska läkemedelsmyndigheten, Laegemiddelstyrelsen, för att inte gå tillräckligt snabbt fram för att nå målet att tillgängliggöra medicinsk cannabis till alla som önskar behandla sig med detta. Ett av argumenten är att myndigheten inte följer EU:s grundprinciper kring fri handel av varor.

  Hur detta slutar vet ingen, men nyligen tog direktören för Laegemiddelstyrelsen, Thomas Senderovitz, bladet från munnen och kallar exministerns utspel ”helt horribelt”. Thomas Senderovitz poängterar att läkemedelsmyndigheten enbart bryr sig om ifall läkemedel är säkra och effektiva för befolkningen – inget annat.

  Även den danska Läkerföreningen har riktat skarp kritik mot cannabis-projektet. Föreningen, liksom andra kritiker, menar att det kommer att bli svårt att utvärdera användningen eftersom det saknas närmare beskrivning av hur och på vilka grunder förskrivningen ska ske och exakt vad och hur behandlingen ska följas upp.

  Läkerföreningen har även försökt utöva vad de kallar för ”damage control” genom att föreslå att endast läkare som är specialiserade inom smärtområdet ska få förskriva medicinsk cannabis – ett förslag de inte fick igenom.

  Frågan om medicinsk cannabis är alltså föremål för både en politisk och vetenskaplig debatt i Danmark. Man kan hoppas att en liknande situation inte uppstår i Sverige, men låt oss inte vara alltför naiva – konstigare saker har hänt. Därför gäller det att hålla isär de olika frågorna och i vilka myndighetsinstanser olika beslut ska tas.

  Beslut om ett läkemedels användning ska självklart fattas av en läkemedelsmyndighet baserat på väldokumenterade fakta om effekt och säkerhet. Lika självklart är att dessa beslut inte ska vara politiska, det vill säga inte baseras på enskilda politikers erfarenheter eller ideologier.

  Detta är speciellt viktigt inom ett så kunskapsintensivt område som läkemedelsområdet som är så angeläget och berör en stor del av oss medborgare.

  5 Kommentarer

  Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Cannabis kan göra att insjuknande i psykos tidigare läggs 10 år för de som har anlag för psykossjukdom. Inte bra att insjukna tidigare för sjukdomen kan förvärras. Om man ser på FASS-texten för Sativex finns kontraindikation bl.a. psykossjukdom eller psykossjukdom i släkten. Inte enbart positiva effekter hos alla. Sativex innehåller THC och CBD (cannabidiol). THC kan framkalla psykoser medan CBD misstänks ha antipsykotisk effekt och mindre kliniska studier tyder på det, CBD genomgår en Fas 2 prövning mot schizofreni i USA. CBD går inte att patentera, men i USA kan man få patent om effekten kan bevisas. Det som är bra med CBD är det är vältolererat, ganska billigt och rimliga biverkningar. Om effekten blir bevisad och godkänd i USA borde psykiatrikerna kunna skriva ut apotekstilverkade CBD-kapslar i alla fall för problempatienter. Jag har för mig att man gjorde det när L-DOPA kom som behandling mot Parkinsons på 60-talet.

  2. De extemporeberedningar danska apotekare ska ansvara för kommer inte att kunna stoppas av svensk lagstiftning som den ser ut just nu, har jag fått till svar av LMV. Vi skåningar, östdanskar, som e.g. arbetar i Danmark och har läkarkontakt genom vår arbetsgivare kommer att kunna ta hem för 5 dagars förbrukning. Lägg därtill alla danska läkare i Sverige med dubbel förskrivningsrätt, så behöver man inte fundera länge att denna utveckling som danskarna kommer erodera den svenska styvmoderligheten visavi medborgarna. Antingen följer ni Danmark, och får vara part i målet, eller så får ni bli åskådare när svensken löser det här på egen hand. Vi lever trots allt i postmoderna tider där the Grand narrativ är överspelat och auktoriter ifrågasätts!

  3. Jag träffar människor i min vardag som hade haft stor nytta av medicinsk cannabis. Min 78 årige granne med svår fibromyalgi, min 63 åriga granne med obotlig cancer, illamående och svåra smärtor. Min 54 åriga bekant med MS. Och så vidare och så vidare. Att vi vägrar dessa människor medicinsk cannabis är en skam av historiska proportioner. Att vi kriminaliserar dessa människor om de väljer att bruka cannabis för att lindra sina symptom. Det finns inget förlåtande för det. Säker, kvalitetskontrollerad, medicinsk cannabis bör göras tillgängligt omedelbart för de medborgare som behöver det. Att vidare studier behövs är struntprat från medicinlobbyn. Människor har nyttjat cannabis i millennium. Vi är hundratusentals individer i Sverige som inte accepterar den rådande lagstiftningen, och så kommer det förbli. Om vi vill motverka ungdomars rusmissbruk och den våldsspiral som kriminaliseringen har orsakat , måste vi legalisera plantan för receptfri försäljning genom apotek.

  4. Inte göra medicinskt cannabis till en politisk fråga?
   Hela narkotikapolitiken är en medicinsk fråga som blivit en politisk och juridisk fråga!!

  5. Nämen, nu laddade min tidigare kommentar iallafall. Då är det jag som får be om ursäkt. Här blev ett missförstånd pga tekniska problem. 🙂 mvh

  Lägg till ny kommentar

  Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

  Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här