Pusslet börjar läggas

5 mar 2015, kl 09:21
0

Birgitta Karpesjö
Kommunikationschef, Apotekarsocieteten

Om bloggen

Här skriver våra gästbloggare regelbundet om ämnen som de funderat på och har tankar om. De åsikter som framförs är skribenternas egna.

För cirka ett år sedan skrev jag en blogg om att det var dags att börja samordna de olika projekten inom läkemedelsområdet som handlade om introduktion och utvärdering av nya läkemedelsbehandlingar.

De projekt jag då nämnde var ordnat införande, Horizon scanning, stegvist godkännande, strukturerad uppföljning av nya läkemedel. Projekten var då som olika bitar som levde var för sig men som skulle kunna vara ett helt pussel. Bitar som tillsammans skulle värna patienter, utveckla vården och göra Sverige intressant i global utveckling av läkemedel. Projekten är fortfarande olika bitar men de börjar läggas ihop till det pussel jag då hoppades på. Årets Läkemedelsriksdag med titeln ”Osäkerhetens pris – beslut på bräcklig grund” ger mig hopp om detta.

Just osäkerheten om vad nya läkemedel kan bidra med och om de är värda sina kostnader har känts som de största bromsklossarna. Olika myndigheters olika uppdrag har inte gjort det lättare och envisheten vid att enögt bara se att detta är vårt uppdrag har inte skapat möjlighet till förändring.

Men nu andas myndigheterna samsyn och kan se sina olika uppdrag med andra ögon. Det är inte längre svart eller vitt utan det finns en vilja till nyfikenhet och att tillsammans prova nya vägar. TLV visar exempel på att prova nya modeller för att diskutera hur den ekonomiska risken kan fördelas. Företagen ser möjligheter att läkemedel kommer till användning och vården är öppen för att vara med och utvärdera. Det kommer att ställas krav på uppföljning av effekter och diskussioner kvarstår om hur protokoll för utvärdering ska se ut, vem som ska äga data med mera. Men detta kan lösas.

Att man har kommit så här långt ger mig tilltro till att Sverige kan fortsätta ha en sjukvård i framkant, som vill vara med och utveckla och ge patienter tillgång till nya läkemedelsbehandlingar och att fortsatt ha en plats i utveckling av läkemedel. Men vi får inte vara allt för nöjda med det vi har uppnått utan måste direkt utveckla protokoll för utvärdering och uppföljning som gör att det blir attraktivt att göra utvärderingar av nya behandlingar i Sverige.

Kommentera

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här